Politica de confidentialitate – en

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC ALLWOOD RCM SRL-D, cu sediul in Loc. Botiz, Str. Sirul Mare, Nr. 109, Jud. Satu Mare în calitate de operator de date.

 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://casilex.ro/, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “https://casilex.ro/”.

 

Cuprins

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Scopurile și temeiurile prelucrării

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Transferul datelor cu caracter personal

Drepturile de care beneficiați

Confidențialitatea minorilor

Modificări în politica de confidențialitate

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

 1. Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 

Nume și prenume

Număr de telefon

Adresă de e-mail

Adresă de facturare

Adresă de livrare

Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul/ preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul domeniilor

Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, vom prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

 

în cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

 

 1. Daca sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 

În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebari / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel

În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării
 2. Daca sunteți client al site-ului, prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal se realizează astfel:

 

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC ALWOOD RCM SRL-D.

 

pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau ulterior creării contului, la secțiunea informațiile contului meu.

 

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii “Informațiile contului meu”.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Daca sunteți vizitator al site-ului, SC ALLWOOD RCM SRL-D prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC ALLWOOD RCM SRL-D, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

 

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC ALLWOOD RCM SRL-D de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Vă vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcină (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului „Ștergere cont” din secțiunea „informațiile contului meu”, vom interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

 

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen.

 

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

 

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

 

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Nu închiriem/vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

 

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

 

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul în care le-au fost furnizate.

 

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

Pentru administrarea site-ului

În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC ALLWOOD RCM SRL-D prin intermediul site-ului;

Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui

Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor

Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege

Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către SC ALLWOOD RCM SRL-D pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. În măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

 

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC ALLWOOD RCM SRL-D, conform celor descrise în prezentul document

 

 • Dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea SC ALLWOOD RCM SRL-D cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc

 

 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC ALLWOOD RCM SRL-D a datelor cu caracter personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete

 

 • Dreptul de ștergere a datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice

 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții

 

 • Dreptul de portabilitate a datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC ALLWOOD RCM SRL-D către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege

 

 • Dreptul la opoziție

 

– în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos

 

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

 

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

 

 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: contact@casilex.ro

 

 1. Confidențialitatea minorilor

 

SC ALLWOOD RCM SRL-D nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

 

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

 

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la: contact@casilex.ro

 

 1. Modificări în politica de confidențialitate

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor, veți fi înștiințat pe e-mail (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

 

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link